www.euromince.net

Kontakt

Ceny sú orientačné (vždy sa dá dohodnúť, resp. napíšte svoju cenu). Pokiaľ by ste chceli nejaké mince z vašej zbierky odpredať/vymeniť, napíšte nám ktoré a pri predaji uveďte cenu. Pri predaji preferujeme hlavne osobný kontakt /najlepšie Žilina, SK :-)/, kde si mince môžete/me skontrolovať, resp. vymeniť si aj skúsenosti z krásneho koníčka akým numizmatika je. Samozrejme, že mince Vám môžeme poslať aj poštou...alebo spôsobom, ktorý si dohodneme.

Prosíme, v prípade záujmu, píšte na oba dole uvedené emailové adresy!!!
Budeme sa snažiť Vám odpovedať do 48 hodín.


e-m@il:
dano@euromince.net
(posielam len: Slovensko a Česká republika)
 
mirecca@euromince.net (po dohode posielam do celého sveta).
Platba možná aj cez PayPal.
Tel.+421 918 494 410

Upozornenie: Táto stránka nie je online obchod, ale súkromná stránka. Slúži len na predaj/výmenu prebytkov mincí a sád našich i našich priateľov a zároveň na rozšírenie zbierok formou výmeny a kúpy.
Pokiaľ nie je uvedené inak, tak mince/sady sú v 100% stave,
s certifikátmi a v balení, v akom boli oficiálne vydané.

Prices are approximate (negotiated price). If you would like some coins from your collection to sell / exchange, please contact us and to give the sale price. When selling mainly prefer personal contact / best Zilina, SK :-)/, where the coins you / me to check, respectively. exchange of experiences and how beautiful hobby is numismatics. Of course, the coins you can send the mail ... or the way in which they agree.

Please, if interested, write to both email addresses listed below!
We will try to answer you within 48 hours.


dano@euromince.net (send only: Slovakia and the Czech Republic).
mirecca@euromince.net  - send
Worldwide.Payment can be through PayPal.


Warning: This site is not online shop, but private website. Only serves to sale / exchange of our (our friends) surplus coins and sets and also to expand our collections by exchanging a purchase.
Unless stated otherwise, the coins / sets are 100% state
with certificates and packaging in which they were officially issued.